KIM JESTEŚMY?

Zakon Pijarów to założona przez św. Józefa Kalasancjusza wspólnota ojców i braci, którzy na mocy ślubów zakonnych poświęcają swoje życie nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Obok trzech powszechnych w Kościele rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – składają także ślub bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Pijarzy spełniają swoje posłannictwo w czterdziestu dwóch krajach świata. W Polsce czynią to przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół podstawowych i liceów, poprzez szeroko rozumianą katechizację, prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, Centrów Kultury Calasanz oraz formację nauczycieli, rodziców i współpracowników. Angażują się ponadto w działalność duszpasterską w parafiach i sanktuariach. Prowadza także rekolekcje, prowadzą działalność wydawniczą i mocno obecni są w Internecie.  
Zapraszamy Cię do odwiedzenia strony
Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Św. Józef Klasancjusz


Św. Józef Kalasancjusz urodził się w Peralta de la Sal, w Hiszpanii, w roku 1557. Kilka lat po otrzymaniu święceń kapłańskich przybył do Rzymu. Tu, w ubogiej dzielnicy Zatybrze, postanowił poświęcić swe życie dla biednych dzieci. W roku 1597 przy kościele św. Doroty założył pierwszą w Europie szkołę bezpłatną, dostępną dla wszystkich bez żadnych ograniczeń, nawet wyznaniowych. Tym samym stał się twórcą nowożytnego szkolnictwa oraz przygotował wewnętrzną reformę społeczeństwa i Kościoła.