Duchowa Adopcja Maturzysty

Zadanie 1. Strefa modlitwy – zapraszamy do codziennej modlitwy za maturzystów

Pobierz plik PDF
z modlitwami
Koronka do Miłosierdzia Bożego Litania o przemianę życia Modlitwa o powołania Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego Modlitwa zniecierpliwionego Modlitwa stojących na rozdrożu

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wstęp

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pieśń: „O Krwi i Wodo”

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

Modlitwa o powołania

Jezu, nasz Bracie, który powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” i uczyłeś nas, aby prosić o nowych głosicieli Ewangelii słowami: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało! Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje!”; wejrzyj łaskawie na dzieci, które Cię jeszcze nie znają i których nie ma kto obdzielić chlebem pobożności; zapal w sercach wielu młodych Boży ogień, który pobudzi ich do całkowitego poświęcenia się chrześcijańskiemu wychowaniu młodych według przykładu Świętego Józefa Kalasancjusza, aby w krótkim czasie wszystkie dzieci świata nieustannie chwaliły Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Litania o przemianę życia

Kyrie elejson – Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś śmierć – zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś grzech,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś szatana,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie dałeś nam nadzieję życia wiecznego,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie obdarzasz nas mocą nowego życia,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie dajesz nową siłę naszej miłości,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie udzielasz wiary w przemianę życia,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie odnawiasz wszystkie rzeczy i każdego z nas,

Nasze serca obciążone lękiem i niepokojem – odnów, Jezu.
Miłość pełną egoizmu i obojętności,
Wiarę ospałą i leniwą,
Nadzieję prawie wygasłą,
Radość, która jest płytką wesołkowatością,
Wierność, z której pozostało tylko suche „muszę”,
Zapał czynienia dobrze każdemu,
Myśli zaprzątnięte tylko sobą,
Poczucie humoru, aby promieniowało na wszystkich,
Wolę, aby zwalczała pokusy dobrymi wyborami,
Czystość myśli, słów, gestów i czynów,
Zdolność współczucia, abyśmy umieli rozumieć innych,
Pokorę, aby dobrze oceniać,
Gotowość przebaczenia w każdej sytuacji,
Zdolność mówienia i słuchania prawdy,

Oczy, aby widziały dobro – odnów Jezu.
Ręce, aby dobro czyniły,
Słowa, aby zawsze były mostem,
Łzy, aby były szczere,
Śmiech, aby rozweselał,
Usta, aby były święte prawdą,
Nogi, aby były gotowe nieść dobro,
Uszy, aby były otwarte na każde wołanie o pomoc,

Każdy poranek, dzień, wieczór i noc – odnów Jezu.
Każdą chwilę modlitwy,
Każde spotkanie we wspólnocie,
Każdą chwilę nauki i pracy,
Każdą chwilę odpoczynku,

Wszystkich przyjaciół i bliskich – odnów Jezu.
Wszystkich wrogów i nieprzyjaciół,
Wszystkich braci i siostry z mojej wspólnoty,
Wszystkich zrozpaczonych i niespokojnych,
Wszystkich zniechęconych i zagubionych
Wszystkich chorych na ciele i duszy,
Wszystkich ludzi na świecie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem.

K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który patrzyłeś z miłością na młodego człowieka w Ewangelii, daj nam zawsze przeżywać Twoją miłość do nas i ucz obdarzania nią każdego, kogo spotkamy na naszej drodze życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię:

  • o Dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
  • o Dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
  • o Dar Umiejętności, bym umiał w życiu kierować się zasadami tejże wiary,
  • o Dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
  • o Dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
  • o Dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
  • o Dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…

Modlitwa zniecierpliwionego

Chcę działać,
chcę zmieniać otaczający mnie świat.
Zżera mnie chęć czynienia dobrze.
Ona trawi moje serce.
Boże, posłuż się mną!
Uczyń mnie swoim narzędziem.
Pamiętasz, jak błądziłem
i jak wiele razy oddalałem się od Ciebie.
Ale teraz dojrzałem do czynienia dobra.
Skorzystaj z tego, usłysz moje wołanie!
Dopóki tego nie uczynisz,
nie będziesz miał ze mną spokoju.

Modlitwa stojących na rozdrożu

Panie Jezu, mój Mistrzu i Nauczycielu, stoję na rozdrożu mojego życia.
Zastanawiam się dokąd mam iść, w czym odnajdę pokój i szczęście.
Dlatego proszę Cię o łaskę rozeznania mojego powołania, rozpoznania drogi, którą dla mnie zaplanowałeś.
Daj mi Panie odczytać Twoje plany względem mnie, tyle spraw niepokoi moje serce,
dlatego proszę Cię o łaskę wyciszenia i wsłuchania się w to co do mnie mówisz.
Pragnę wsłuchać się w głos swojego serca, które mi dałeś i odnaleźć tam moją życiową misję.
Panie proszę spraw, abym w życiu zawsze kroczył z Tobą jakąkolwiek obiorę drogę. Amen.