Duchowa Adopcja Maturzysty

Zadanie 3. Kim jesteśmy – Pijarzy

Kto to organizuje?

Akcję Duchowej Adopcji Maturzystów podejmują Współbracia Pijarzy: ojcowie, bracia zakonni i klerycy.

Kto to Pijar?

Pijar to…

Herb Zakonu

Herb

Hasło Zakonu

Pietas et Litterae (Pobożność i Nauka)

Popularna nazwa Zakonu

Pijarzy

(od słowa „piae” – (łac.) „pobożny”, wywodzącego się z łacińskiej nazwy „Scholae Piae”, co oznacza: „Szkoły Pobożne”)

Pełna nazwa Zakonu

Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

(ew. Zakon Szkół Pobożnych)

Założyciel Zakonu

Św. Józef Kalasancjusz

hiszpański duchowny katolicki, założyciel i pierwszy generał zakonu pijarów (SP lub SchP), reformator oświaty, święty Kościoła katolickiego

Cytat o Św. Kalasancjuszu

„był największym świętym wśród pedagogów i największym pedagogiem wśród świętych…”

Seminarium Pijarów

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów
ul. Mirosława Dzielskiego 1,
31-465 Kraków

seminarium.pijarzy.pl

Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Kuria Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
ul. Pijarska 2,
31-015 Kraków

pijarzy.pl

Portal „Moje Powołanie”

Zapraszamy Cię do odwiedzania portalu, który zrodził się z potrzeby pomocy każdemu, kto czuje się niepewnie myśląc o przyszłości.

mojepowolanie.pl